Probléma

Probléma

Sokan úgy találtuk, hogy több közös tulajdonsággal bírunk, ami alkoholista vagy más módon rosszul működő családban történt nevelkedésünk következménye.

Elszigeteltség érzésünk alakult ki, kényelmetlenül viszonyultunk másokhoz, különösen felettes szerepben állókkal szemben. Önvédelmi céllal kedveskedőkké váltunk, még akkor is, ha ez a folyamat saját azonosításunk rovására ment. Mindenek felett, minden kritikát fenyegetésként éltünk meg.

Vagy magunk is alkoholistákká lettünk, vagy alkoholistákkal léptünk házasságra. Ennek hiányában találtunk másfajta szenvedélybeteg személyiséget, például egy munkamániást annak érdekében, hogy kielégülhessen a beteges elhagyatottsági szükségletünk.

Áldozatokként tengettük az életünket. Túlfejlett felelősségérzettől hajtva hajlamosabbak voltunk mások ügyei felett aggodalmaskodni, mint saját magunkkal törődni. Az önbizalom érzete bűnudatot keltett bennünk, inkább beadtuk a derekunkat. Reagálókká lettünk; kezdeményezés helyett átengedtük az irányítást másoknak.

Másoktól függő személyiségek voltunk; félve az elhagyatástól. Azért, hogy elkerülhessük az érzelmi elhagatást, készek voltunk bármire egy kapcsolat fenntartása érdekében. Újra és újra bizonytalanságot teremtő kapcsolatokat választottunk, mert csak azok hasonlítottak alkoholista vagy egyéb rosszul működő családban megszerzett gyermekkori tapasztalatainkhoz.

A családi alkoholizmus, illetve a család egyéb rendellenességének tünetei olyan társáldozatokká tettek bennünket, akik magukévá teszik a betegség jellegzetességeit anélkül, hogy akár egy kortyot is innának valaha. Megtanultuk gyermekként véka alá rejteni érzelmeinket, és felnőttként is eltemetve tartani azokat. Efféle beidegződések következményeként gyakran összekevertük a sajnálatot a szeretettel; szerelmet érezve azok iránt, akikről feltételeztük, hogy megmentésünkre szorulnak.

Még hatékonyabb ön-gáncsolókként szenvedélyesen kerestük az izgalmakat életünk minden megnyilvánulásában, előnyben részesítve az állandó zaklatottságot a jól működő megoldásokkal szemben.

Ez mindössze egy leírás, nem ítélkezés.