12 Lépés

12 Lépés

1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkoholizmussal és egyéb családi rendellenességekkel szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált. 

2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő helyreállíthatja lelki egészségünket.

3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk.

4. Félelem nélkül méyreható erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.

5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink valódi természetét.

6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellemhibáktól. 

7. Alázatosan kértük Őt hiányosságaink felszámolására. 

8. Listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani. 

9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol lehetséges volt kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk vagy másokra nézve.

10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és haladéktalanul beismertük, amikor hibáztunk. 

11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csak azért imádkoztunk, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát és legyen erőnk a teljesítéséhez. 

12. E lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet eljuttatni másoknak, akik még szenvednek, és ezeket az elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni.

Close Menu